Raspored provjere znanja

Mjesto: Dekanat Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šalata 3b, kompjuterske učionice A i B na I. katu

Vrijeme: subota, 28. siječnja 2006. u 9 sati

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Brkić Biloš

Ivana Brkić Biloš, dr.med.

28.01.2006.

9.00

A

2

Bušić

Mladen Bušić, dr.med.

28.01.2006.

9.00

A

3

Ćorić

Tanja Ćorić, dr.med.

28.01.2006.

9.00

A

4

Lončarek

Karmen Lončarek, dr.med.

28.01.2006.

9.00

A

5

Sesar

Antonio Sesar, dr.med.

28.01.2006.

9.00

A

6

Abdović

Slaven Abdović, dr.med.

28.01.2006.

9.00

A

7

Alegić Karin

prof. Anita Alegić Karin

28.01.2006.

9.00

A

8

Bačak

Iva Bačak, dr.med.

28.01.2006.

9.00

A

9

Bago

Petra Bago, dr.med.

28.01.2006.

9.00

A

10

Banić

Tihomir Banić, dr.med.

28.01.2006.

9.00

A

11

Topolko

Mario Topolko, dr.med.

28.01.2006.

9.00

A

 

 

 

 

 

 

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Barešić

Marko Barešić, dr.med.

28.01.2006.

9.00

B

2

Baršić

Neven Baršić, dr.med.

28.01.2006.

9.00

B

3

Barun

Barbara Barun, dr.med.

28.01.2006.

9.00

B

4

Bašić Kinda

Sandra Bašić Kinda, dr.med.

28.01.2006.

9.00

B

5

Batinić

Danko Batinić, dr.med.

28.01.2006.

9.00

B

6

Bazijanac

Adriana Bazijanac, dipl. psiholog

28.01.2006.

9.00

B

7

Belak Kovačević

Sanja Belak Kovačević, prof.psihologije

28.01.2006.

9.00

B

8

Benković

prof. Vanesa Benković

28.01.2006.

9.00

B

9

Benjak

Tomislav Benjak, dr.med.

28.01.2006.

9.00

B

10

Berneš

Petra Berneš, dr.med.

28.01.2006.

9.00

B

11

Tršek

Denis Tršek, dr.med.

28.01.2006.

9.00

B

Vrijeme: subota, 28. siječnja 2006. u 11 sati

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Bilić

Anastazija Bilić, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

2

Bilić

Petar Bilić, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

3

Bišćan

Filip Bišćan, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

4

Blekić

Mario Blekić, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

5

Boban

Marko Boban, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

6

Bojanić

Katarina Bojanić, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

7

Boljević

Petar-Vuk Boljević, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

8

Borojević

Marko Borojević, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

9

Borojević

Irena Borojević, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

10

Bošnjak

Zrinka Bošnjak, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

11

Trtica

Bojana Trtica, dr.med.

28.01.2006.

11.00

A

 

 

 

 

 

 

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Burazin

Irena Burazin, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

2

Cerovec

Mislav Cerovec, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

3

Cerovečki

Tomislav Cerovečki, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

4

Coce

Neva Coce, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

5

Crnković

Tomislav Crnković, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

6

Curić

Renata Curić, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

7

Čavka

Mislav Čavka, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

8

Čikeš

Maja Čikeš, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

9

Čizmić

Ana Čizmić, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

10

Dabelić

Nina Dabelić, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

11

Tvrdeić-Šantek

Marina Tvrdeić-Šantek, dr.med.

28.01.2006.

11.00

B

Vrijeme: subota, 28. siječnja 2006. u 13 sati

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Delić

Nenad Delić, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

2

Dika

Živka Dika, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

3

Dokozić

Domagoj Dokozić, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

4

Drača

Nataša Drača, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

5

Draženović

Vladimir Draženović, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

6

Dujmović

Anto Dujmović, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

7

Dujmović

Ana Dujmović, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

8

Dušek

Davorka Dušek, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

9

Đanić Hadžibegović

Ana Đanić Hadžibegović, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

10

Finka

Dubravka Finka, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

11

Udovičić

Mario Udovičić, dr.med.

28.01.2006.

13.00

A

 

 

 

 

 

 

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Furić Čunko

Vesna Furić Čunko, dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

2

Galunić Bilić

Lea Galunić Bilić, dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

3

Gavranović

Željka Gavranović, dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

4

Globočnik

Tina Globočnik, dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

5

Grgić

Matijana Grgić, dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

6

Grgurević

Mladen Grgurević, dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

7

Gudelj

Goran Gudelj, dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

8

Gulin

Tonko Gulin, dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

9

Guštin (Mašinović)

Denis Guštin (Mašinović), dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

10

Hadžibegović

Irzal Hadžibegović, dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

11

Unušić

Lea Unušić, dr.med.

28.01.2006.

13.00

B

Vrijeme: subota, 28. siječnja 2006. u 15 sati

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Host

Ivan Host, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

2

Host

Ante Host, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

3

Ivanac

Irena Ivanac, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

4

Ivanac

Renata Ivanac, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

5

Ivezić Lalić

Dragica Ivezić Lalić, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

6

Jakir

Ana Jakir, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

7

Jaklin Kekez

Alemka Jaklin Kekez, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

8

Jandrić

Ivan Jandrić, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

9

Josipović-Jelić

Željka Josipović-Jelić, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

10

Juratovac

Zlatko Juratovac, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

11

Vasilj

Oliver Vasilj, dr.med.

28.01.2006.

15.00

A

 

 

 

 

 

 

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Juričić

Danica Juričić, dr.med.

28.01.2006.

15.00

B

2

Jurjević

Matija Jurjević, dr.med.

28.01.2006.

15.00

B

3

Kalousek

Vladimir Kalousek, dr.med.

28.01.2006.

15.00

B

4

Kapural

Belinda Kapural, dr.med.

28.01.2006.

15.00

B

5

Karakaš

Ana Marija Karakaš, dr.med.

28.01.2006.

15.00

B

6

Kargačin

Aleksandra Kargačin, dipl. psiholog

28.01.2006.

15.00

B

7

Karlak

Ivan Karlak, dr.med.

28.01.2006.

15.00

B

8

Katić

Tina Katić, dr.med.

28.01.2006.

15.00

B

9

Kiđemet - Piskač

Spomenka Kiđemet - Piskač, dr.med.

28.01.2006.

15.00

B

10

Kinda

Emil Kinda, dr.med.

28.01.2006.

15.00

B

11

Velagić

Vedran Velagić, dr.med.

28.01.2006.

15.00

B

Vrijeme: subota, 28. siječnja 2006. u 17 sati

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Kirac

Iva Kirac, dr.med.

28.01.2006.

17.00

A

2

Kmetović

Karmen Kmetović, dipl. soc. radnik

28.01.2006.

17.00

A

3

Knežević

Bojana Knežević, dr.med.

28.01.2006.

17.00

A

4

Knežević Praveček

Marijana Knežević Praveček, dr.med.

28.01.2006.

17.00

A

5

Kopričanec Stanić

Gordana Kopričanec Stanić, dr.med.

28.01.2006.

17.00

A

6

Korica

Mirna Korica, dr.med.

28.01.2006.

17.00

A

7

Kostopeč

Pavo Kostopeč, dr.med.

28.01.2006.

17.00

A

8

Kovač

Kristina Kovač, dr.med.

28.01.2006.

17.00

A

9

Kovač Peić

Anamarija Kovač Peić, dr.med.

28.01.2006.

17.00

A

10

Lesički

Jasna Lesički, dipl. soc. radnik

28.01.2006.

17.00

A

11

Vlašić

Željka Vlašić, dr.med.

28.01.2006.

17.00

A

 

 

 

 

 

 

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Glavić

Josip Glavić, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

2

Bradić

Lada Bradić, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

3

Brinar

Marko Brinar, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

4

Brkić

Petar Brkić, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

5

Brlečić

Ivan Brlečić, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

6

Budinski

Ninoslav Budinski, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

7

Buhin

Maida Buhin, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

8

Bujan

Andreja Bujan, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

9

Gruičić

Dalibor Gruičić, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

10

Cerovski

Jasenka Cerovski, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

11

Tolić

Filomena Tolić, dr.med.

28.01.2006.

17.00

B

Vrijeme: nedjelja, 29. siječnja 2006. u 9 sati

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Pavić Šimetin

Ivana Pavić Šimetin, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

2

Šainović

Selena Šainović, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

3

Roglić

Mihovil Roglić, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

4

Buljubašić

Robert Buljubašić, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

5

Mahovne

Zvonimir Mahovne, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

6

Marinac

Ivana Marinac, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

7

Marjanović Kavanagh

Marcel Marjanović Kavanagh, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

8

Marušić

Zlatko Marušić, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

9

Matec

Boris Matec, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

10

Matijašević

Ivana Matijašević, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

11

Vučić

Katarina Vučić, dr.med.

29.01.2006.

9.00

A

 

 

 

 

 

 

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Kovačić

Zrnka Kovačić, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

2

Kovačić

Miljenko Kovačić, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

3

Krakar

Goran Krakar, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

4

Kranjčević

Ksenija Kranjčević, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

5

Križaj

Aida Križaj, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

6

Krnić

Anton Krnić, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

7

Krpina

Hrvoje Krpina, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

8

Kuliš

Tomislav Kuliš, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

9

Kumrić

Kristina Kumrić, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

10

La Grasta Sabolić

Lavinia La Grasta Sabolić, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

11

Vujaklija

Ana Vujaklija, dr.med.

29.01.2006.

9.00

B

Vrijeme: nedjelja, 29. siječnja 2006. u 11 sati

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Lončarić

Rožica Lončarić, dr.med.

29.01.2006.

11.00

A

2

Lopižić

Josip Lopižić, dipl. psiholog

29.01.2006.

11.00

A

3

Luketić

Ivica Luketić, dipl. soc. radnik

29.01.2006.

11.00

A

4

Lukinović

Juraj Lukinović, dr.med.

29.01.2006.

11.00

A

5

Lukšić

Ivana Lukšić, dr.med.

29.01.2006.

11.00

A

6

Lupret

Velimir Lupret, dr.med.

29.01.2006.

11.00

A

7

Lušić

Mario Lušić, dr.med.

29.01.2006.

11.00

A

8

Ljubas

Nikica Ljubas, dr.med.

29.01.2006.

11.00

A

9

Ljubić

Martina Ljubić, dr.med.

29.01.2006.

11.00

A

10

Madžar

Tomislav Madžar, dr.med.

29.01.2006.

11.00

A

11

Vukmanić

Daniela Vukmanić, dr.med.

29.01.2006.

11.00

A

 

 

 

 

 

 

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Petković

Danijela Petković, dr.med.

29.01.2006.

11.00

B

2

Petrović

Ratimir Petrović, dr.med.

29.01.2006.

11.00

B

3

Pirkl

Irena Pirkl, dr.med.

29.01.2006.

11.00

B

4

Podobnik

Petra Podobnik, dr.med.

29.01.2006.

11.00

B

5

Posavec

Marija Posavec, dr.med.

29.01.2006.

11.00

B

6

Požgaj

Marija Požgaj, dr.med.

29.01.2006.

11.00

B

7

Presečki

Paola Presečki, dr.med.

29.01.2006.

11.00

B

8

Presečki Stanko

Aleksandra Presečki Stanko, dr.med.

29.01.2006.

11.00

B

9

Prolić

Ante Prolić, dr.med.

29.01.2006.

11.00

B

10

Prpić

Marin Prpić, dr.med.

29.01.2006.

11.00

B

11

Vurnek

Maja Vurnek, prof.psihologije

29.01.2006.

11.00

B

Vrijeme: nedjelja, 29. siječnja 2006. u 13 sati

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Matošević

Petar Matošević, dr.med.

29.01.2006.

13.00

A

2

Mihaljević

Ljiljana Mihaljević, dr.med.

29.01.2006.

13.00

A

3

Miklić Bublić

Martina Miklić Bublić, dr.med.

29.01.2006.

13.00

A

4

Mirković

Ivan Mirković, dr.med.

29.01.2006.

13.00

A

5

Mirošević

mr.pharm. Nikica Mirošević

29.01.2006.

13.00

A

6

Mišetić Dolić

Zrinka Mišetić Dolić, dr.med.

29.01.2006.

13.00

A

7

Mustapić

Željak Mustapić, dr.med.

29.01.2006.

13.00

A

8

Mustapić

Matej Mustapić, dr.med.

29.01.2006.

13.00

A

9

Osmanović

Jelena Osmanović, dr.med.

29.01.2006.

13.00

A

10

Pal

Andrej Pal, dr.med.

29.01.2006.

13.00

A

11

Zah

Tajana Zah, dr.med.

29.01.2006.

13.00

A

 

 

 

 

 

 

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Pavelić

Hrvoje Pavelić, dr.med.

29.01.2006.

13.00

B

2

Pavičić-Astaloš

Jasna Pavičić-Astaloš, dr.med.

29.01.2006.

13.00

B

3

Pavlov

Marin Pavlov, dr.med.

29.01.2006.

13.00

B

4

Pavlović

Maja Pavlović, dr.med.

29.01.2006.

13.00

B

5

Payerl-Pal

Marina Payerl-Pal, dr.med.

29.01.2006.

13.00

B

6

Pažur

Vedran Pažur, dr.med.

29.01.2006.

13.00

B

7

Peklić

Marina Peklić, dr.med.

29.01.2006.

13.00

B

8

Peraica

Tina Peraica, dipl. defektolog

29.01.2006.

13.00

B

9

Perović

Marta Perović, dr.med.

29.01.2006.

13.00

B

10

Peruško

Morena Peruško, dr.med.

29.01.2006.

13.00

B

11

Zgaga

Lina Zgaga, dr.med.

29.01.2006.

13.00

B

Vrijeme: nedjelja, 29. siječnja 2006. u 15 sati

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Radaković

Nikolina Radaković, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

2

Radeljić

Vjekoslav Radeljić, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

3

Radetić

Martina Radetić, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

4

Radić

Tamara Radić, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

5

Radić

Davor Radić, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

6

Radonić

Jelena Radonić, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

7

Radošević

Velena Radošević, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

8

Rađa

Marko Rađa, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

9

Ratkajec

Valentina Ratkajec, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

10

Rnjak

Lana Rnjak, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

11

Žanko

Maja Žanko, dr.med.

29.01.2006.

15.00

A

 

 

 

 

 

 

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Roje

Željka Roje, dr.med.

29.01.2006.

15.00

B

2

Rudeš

Mihael Rudeš, dr.med.

29.01.2006.

15.00

B

3

Sambunjak

Dario Sambunjak, dr.med.

29.01.2006.

15.00

B

4

Sauerborn

Damir Sauerborn, dipl.iur.

29.01.2006.

15.00

B

5

Sekelj

Sandra Sekelj, dr.med.

29.01.2006.

15.00

B

6

Serdarević

Fadila Serdarević, dr.med.

29.01.2006.

15.00

B

7

Serventi Seiwerth

Ranka Serventi Seiwerth, dr.med.

29.01.2006.

15.00

B

8

Sever

Marko Sever, dr.med.

29.01.2006.

15.00

B

9

Sinčić

Nino Sinčić, dr.med.

29.01.2006.

15.00

B

10

Skala

Hana Skala, dr.med.

29.01.2006.

15.00

B

11

Žarković

Tamara Žarković, dr.med.

29.01.2006.

15.00

B

Vrijeme: nedjelja, 29. siječnja 2006. u 17 sati

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Skupnjak Szavits

Maja Skupnjak Szavits, dr.med.

29.01.2006.

17.00

A

2

Slovaček

Jasna Slovaček, dr.med.

29.01.2006.

17.00

A

3

Solak

Mirsala Solak, dr.med.

29.01.2006.

17.00

A

4

Sorić

Maroje Sorić, dr.med.

29.01.2006.

17.00

A

5

Striber

Neda Striber, dr.med.

29.01.2006.

17.00

A

6

Sučić

Tena Sučić, dr.med.

29.01.2006.

17.00

A

7

Sulen

Nina Sulen, dr.med.

29.01.2006.

17.00

A

8

Szavits Nossan

Janko Szavits Nossan, dr.med.

29.01.2006.

17.00

A

9

Šoljan

prof. Ivana Šoljan

29.01.2006.

17.00

A

10

Štoos Veić

Tajana Štoos Veić, dr.med.

29.01.2006.

17.00

A

11

Žigman

Tomislav Žigman, dr.med.

29.01.2006.

17.00

A

 

 

 

 

 

 

Broj

Prezime

Ime i prezime, titula

dan

sat

učionica

1

Šulentić

Petra Šulentić, dr.med.

29.01.2006.

17.00

B

2

Šurbat

Sheila Šurbat, dr.med.

29.01.2006.

17.00

B

3

Šverko

Ana Šverko, dr.med.

29.01.2006.

17.00

B

4

Tikvica

Ana Tikvica, dr.med.

29.01.2006.

17.00

B

5

Vončina

Luka Vončina, dr.med.

29.01.2006.

17.00

B

6

Tomac

Gordana Tomac, dr.med.

29.01.2006.

17.00

B

7

Tomić

Vlatka Tomić, dr.med.

29.01.2006.

17.00

B

8

Tomić

Leonardo Tomić, dr.med.

29.01.2006.

17.00

B

9

Topić

Iva Topić, dr.med.

29.01.2006.

17.00

B

10

Bukša

Branimir Bukša, dr.med.

29.01.2006.

17.00

B