SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

Doktorski studij:
Biomedicina i zdravstvo

UNIVERSITY OF ZAGREB
SCHOOL OF MEDICINE

PhD Program:
Biomedicine and Health Sciences

 

 

 

Pristupnici koji su na temelju kriterija natječaja odlukom Fakultetskog vijeća od 15. srpnja 2008.
ostvarili pravo upisa u I. godinu doktorskog studija BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
u ak. god. 2008./09.

R. br.

Prezime

Ime i prezime

Bodovi

1

Ramić

Snježana Ramić, dipl.ing.biol.

146

2

Kliček

Robert Kliček, dr.med.

99

3

Mitar

Davorin Mitar, dr.med.

80

4

Pavić

Mato Pavić, dr.med.

80

5

Pavić

Ivana Pavić, dr.med.

77

6

Šipoš

Kristijan Šipoš, dr.med.

74

7

Zlojtro

Marija Zlojtro, dr.med.

73

8

Goršić

Irma Goršić, dr.med.

73

9

Keller

Neike Keller, dr.med.

58

10

Ehrenfreund

Tin Ehrenfreund, dr.med.

57

11

Ljubičić

Đivo Ljubičić, dr.med.

55

12

Romić

Dominik Romić, dr.med.

54

13

Krmek

Nikola Krmek, dr.med.

50

14

Pavlović

Nikola Pavlović, dr.med.

48

15

Bojanić

Katarina Bojanić, dr.med.

47

16

Pukšić

Silva Pukšić, dr.med.

43

17

Odak

Ljubica Odak, dr.med.

42

18

Kunjko

Kristian Kunjko, dr.med.

40

19

Blažev

Martina Blažev, dr.med.

40

20

Bobić Lucić

Lana Bobić Lucić, dr.med.

38

21

Piljac

Ante Piljac, dr.med.

38

22

Perković

Nikola Perković, dr.med.

37

23

Vičić

Ana Vičić, dipl.ing.biol.

36

24

Črne

Nataša Črne, dr.med.

35

25

Fingler

Gorana Fingler, dr.med.

34

26

Vinter

Ozren Vinter, dr.med.

33

27

Suša

Martina Suša, dipl. ing.

33

28

Brida

Margarita Brida, dr.med.

33

29

Šakić

Ivana Šakić, dr.med.

31

30

Lončarić

Yvonne Lončarić, dr.med.

30

31

Fištrek

Margareta Fištrek, dr.med.

29

32

Sakan

Sanja Sakan, dr.med.

28

33

Bošnjak

Hrvojka Bošnjak, dr.med.

28

34

Bjeloš Rončević

Mirjana Bjeloš Rončević, dr.med.

28

35

Mihovilović

Karlo Mihovilović, dr.med.

27

36

Godan

Ana Godan, dr.med.

27

37

Stipišić

Jelena Stipišić, dr.med.

26

38

Reljica Kostić

Zlatka Reljica Kostić, dr.med.

25

39

Milić

Marko Milić, dr.med.

25

40

Rožanković

Marjan Rožanković, dr.med.

25

41

Baričević

Željko Baričević, dr.med.

25

42

Durlen

Ivan Durlen, dr.med.

25

Pristupnici - znanstveni novaci
koji su na temelju provedenog natječaja odlukom Fakultetskog vijeća od 15. srpnja 2008.
ostvarili pravo upisa u I. godinu doktorskog studija BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
u ak. god. 2008./09.

R. br.

Prezime

Ime i prezime

1

Škerk

Vedrana Škerk, dr.med.

2

Sabolić Pipinić

Ivana Sabolić Pipinić, dr.med.

3

Golubić

Karlo Golubić, dr.med.

4

Lazić

Elvira Lazić, dr.med.

5

Musil

Vera Musil, dr.med.

6

Prka

Željko Prka, dr.med.

7

Petričušić

Lidija Petričušić, dr.med.

8

Romac

Ivana Romac, dr.med.

9

Šekerija

Mario Šekerija, dr.med.

10

Ikić

Marina Ikić, dr.med.

11

Radonić

Ana Radonić, dr.med.

12

Knežević

Mario Knežević, dr.med.

13

Strineka

Maja Strineka, dr.med.

14

Romih

Vanja Romih, dr.med.

15

Bokun

Tomislav Bokun, dr.med.

16

Predojević

Maja Predojević, dr.med.

17

Jurjević

Ivana Jurjević, dr.med.

18

Štrelov

Lea Štrelov, dr.med.

19

Lamot

Lovro Lamot, dr.med.

20

Batinić

Josip Batinić, dr.med.

21

Baković

Marija Baković, dr.med.

22

Krolo

Iva Krolo, dr.med.

23

Kekez

Mario Kekez, prof. biologije

24

Dujmović

Dino Dujmović, dr.med.

Pristupnici koji su na temelju kriterija natječaja odlukom Fakultetskog vijeća od 15. srpnja 2008.
ostvarili pravo upisa u razlikovnu godinu doktorskog studija BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
u ak. god. 2008./09.

R. br.

Prezime

Ime i prezime

Bodovi

Specijalistički poslijediplomski studij

Ak.god.ss

1

Vergles

Domagoj Vergles, dr.med.

183

Klinička farmakologija s toksikologijom

2003/2004

2

Kulaš

Tomislav Kulaš, dr.med.

181

Zaštita majke i djeteta

2004/2005

3

Čajić

Vjeran Čajić, dr.med.

143

Oftalmologija

2003/2004

4

Žokalj

Ivan Žokalj, dr.med.

129

Dermatovenerologija

2001/2002

5

Ožanić Bulić

Suzana Ožanić Bulić, dr.med.

107

Radiologija

2003/2004

6

Ledić Drvar

Daniela Ledić Drvar, dr.med.

93

Epidemiologija

2006/2007

7

Pavić

Predrag Pavić, dr.med.

80

vanjski znanstveni studij (svi)

2007/2008

8

Kelava

Ivana Kelava, dr.med.

70

Infektologija

2001/2002

9

Aleksandrova Stanojević

Anastazija Aleksandrova Stanojević, dr.med.

63

vanjski znanstveni studij (svi)

2003/2004

10

Valent Morić

Bernardica Valent Morić, dr.med.

60

Patologija

1997/1998

11

Pavelić Turudić

Tatjna Pavelić Turudić, dr.med.

54

Školska medicina

1998/1999

12

Fodor

Ljiljana Fodor, dr.med.

53

Klinička neurologija

2007/2008

13

Knežević

Tamara Knežević, dr.med.

51

vanjski znanstveni studij (svi)

2007/2008

14

Šimurina

Helena Šimurina, dr.med.

51

Nuklearna medicina

2001/2002

15

Rešić

Arnes Rešić, dr.med.

50

Školska medicina

2000/2001

16

Matić

Aldenita Matić, dr.med.

45

Medicinska mikrobiologija s parasitologijom

2004/2005

17

Alimović

Sonja Alimović, dipl. defektolog

41

Javno zdravstvo

1999/2000

18

Pavičić-Astaloš

Jasna Pavičić-Astaloš, dr.med.

40

Management u zdravstvu

2005/2006

19

Gajnik

Davorin Gajnik, dipl.iur.

37

Klinička citologija

2002/2003

20

Bilobrk

Đorđa Bilobrk, dr.med.

32

Klinička farmakologija s toksikologijom

2005/2006

21

Mosler

Domagoj Mosler, dr.med.

30

Klinička neurologija

2006/2007

22

Samardžić

Tatjana Samardžić, dr.med.

28

Medicina rada

2003/2004

23

Crvenković

Dalibor Crvenković, dr.med.

25

Medicinska mikrobiologija s parasitologijom

2007/2008