SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

Doktorski studij:
Biomedicina i zdravstvo

UNIVERSITY OF ZAGREB
SCHOOL OF MEDICINE

PhD Program:
Biomedicine and Health Sciences

 

 

 

Pristupnici koji su na temelju kriterija natječaja odlukom Fakultetskog vijeća od 17. srpnja 2007.
ostvarili pravo upisa u I. godinu doktorskog studija BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
u ak. god. 2007./08.

R. br.

Prezime

Ime i prezime

1

Bajić

Nada Bajić, dr.med.

2

Roglić

Mihovil Roglić, dr.med.

3

Čavka

Vlatka Čavka, dr.med.

4

Vidović

Dinko Vidović, dr.med.

5

Sičaja

Mario Sičaja, dr.med.

6

Kos

Jelena Kos, dr.med.

7

Badžek

Saša Badžek, dr.med.

8

Stipić

Ivica Stipić, dr.med.

9

Živković

Maja Živković, dr.med.

10

Šunjara

Vice Šunjara, dr.med.

11

Bazina

Antonela Bazina, dr.med.

12

Babel

Jakša Babel, dr.med.

13

Solak

Mirsala Solak, dr.med.

14

Lovrić

Josip Lovrić, dr.med.

15

Šef

Davorin Šef, dr.med.

16

Belak Kovačević

Sanja Belak Kovačević, prof.psihologije

17

Murgić

Jure Murgić, dr.med.

18

Fučkar

Krunoslav Fučkar, dr.med.

19

Blajić

Iva Blajić, dr.med.

20

Berberović

Behija Berberović, dr.med.

21

Gulija

Marija Gulija, dr.med.

22

Martinac

Krešimir Martinac, dr.med.

23

Bielen

Luka Bielen, dr.med.

24

Kopjar

Tomislav Kopjar, dr.med.

25

Maksimović

Bojana Maksimović, dr.med.

26

Matošević

Petar Matošević, dr.med.

27

Šepec

Branimir Ivan Šepec, dr.med.

28

Mirošević

mr.pharm. Nikica Mirošević

29

Bilić

Vide Bilić, dr.med.

30

Matković

prof. Vlatka Matković

31

Hat

Koraljka Hat, dr.med.

32

Hrkać Pustahija

Ana Hrkać Pustahija, dr.med.

33

Magdić

Tihana Magdić, dr.med.

34

Rončević

Pavle Rončević, dr.med.

35

Katić

Jelena Katić, dipl. ing.biol.

36

Kljajić

Kristina Kljajić, dr.med.

37

Šegota

Ivo Šegota, dipl. ing.

38

Ajkholt

Siniša Ajkholt, dr.med.

39

Špoljarić

Marko Špoljarić, dr.med.

40

Miklić

Paola Miklić, dr.med.

41

Rešković

Vlatka Rešković, dr.med.

42

Tišljar

Miroslav Tišljar, dr.med.

43

Prejac

Juraj Prejac, dr.med.

44

Marasanov

Sergej Mihailovič Marasanov, dr.med.

45

Baričević

Tihana Baričević, dr.med.

46

Budić

Nediljka Budić, dr.med.

Pristupnici - znanstveni novaci
koji su na temelju provedenog natječaja odlukom Fakultetskog vijeća od 17. srpnja 2007.
ostvarili pravo upisa u I. godinu doktorskog studija BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
u ak. god. 2007./08.

R. br.

Prezime

Ime i prezime

1

Jurić

Ivana Jurić, dr.med.

2

Topić

Radmila Topić, dr.med.

3

Berberović

Edina Berberović, dr.med.

4

Juriša

Adriana Juriša, dr.med.

5

Nenadić

Nataša Nenadić, dr.med.

6

Gabrić

Maruška Gabrić, dr.med.

7

Kelava

Tomislav Kelava, dr.med.

8

Karačić

Iva Karačić, dr.med.

9

Staničić

Josip Staničić, dr.med.

Pristupnici koji su na temelju kriterija natječaja odlukom Fakultetskog vijeća od 17. srpnja 2007.
ostvarili pravo upisa u razlikovnu godinu doktorskog studija BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
u ak. god. 2007./08.

R. br.

Prezime

Ime i prezime

Specijalistički poslijediplomski studij

1

Makar-Aušperger

Ksenija Makar-Aušperger, dr.med.

Klinička farmakologija s toksikologijom

2

Pavičić Bošnjak

Anita Pavičić Bošnjak, dr.med.

Zaštita majke i djeteta

3

Grgić

Dražen Grgić, dr.med.

Oftalmologija

4

Ožanić-Bulić

Suzana Ožanić-Bulić, dr.med.

Dermatovenerologija

5

Đaković

Kristina Đaković, dr.med.

Radiologija

6

Cvitković

Ante Cvitković, dr.med.

Epidemiologija

7

Berkopić-Cesar

Lidija Berkopić-Cesar, dr.med.

vanjski znanstveni studij (svi)

8

Perović

Marta Perović, dr.med.

Infektologija

9

Žagar

Iva Žagar, dr.med.

vanjski znanstveni studij (svi)

10

Šitić

Sanda Šitić, dr.med.

Patologija

11

Pejnović-Franelić

Iva Pejnović-Franelić, dr.med.

Školska medicina

12

Marčinko

Anita Marčinko, dr.med.

Klinička neurologija

13

Žagar

Leo Žagar, dr.med.

vanjski znanstveni studij (svi)

14

Mutvar

Andrea Mutvar, dr.med.

Nuklearna medicina

15

Ferenčić

Neda Ferenčić, dr.med.

Školska medicina

16

Knežević

Jasna Knežević, dr.med.

Medicinska mikrobiologija s parasitologijom

17

Bošnjak

Zrinka Bošnjak, dr.med.

Javno zdravstvo

18

Homolak

Damir Homolak, dr.med.

Management u zdravstvu

19

Jelić-Puškarić

Biljana Jelić-Puškarić, dr.med.

Klinička citologija

20

Kapural

Belinda Kapural, dr.med.

Klinička farmakologija s toksikologijom

21

Budinčević

Hrvoje Budinčević, dr.med.

Klinička neurologija

22

Rimac

Davor Rimac, dr.med.

Medicina rada

23

Lukšić

Ivana Lukšić, dr.med.

Medicinska mikrobiologija s parasitologijom

24

Sučić

Mario Sučić, dr.med.

Urologija

25

Klasić

Branimir Klasić, dr.med.

Radiologija