SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

Doktorski studij:
Biomedicina i zdravstvo

UNIVERSITY OF ZAGREB
SCHOOL OF MEDICINE

PhD Program:
Biomedicine and Health Sciences

 

 

 

Pristupnici koji su na temelju kriterija natječaja odlukom Fakultetskog vijeća
ostvarili pravo upisa u I. godinu doktorskog studija BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
ak. god. 2006./07.

R. br.

Prezime

Ime i prezime

prosjek ocjena

ukupno bodova

1

Erdelez

Lidija Erdelez, dr.med.

4,03

134

2

Vranić

Semir Vranić, dr.med.

4,09

112

3

Jukić

Mladen Jukić, dr.med.

3,57

96

4

Konjhodžić

Rijad Konjhodžić, ing.

4,00

91

5

Golubić

Rajna Golubić, dr.med.

4,97

72

6

Turčić

Marijana Turčić, dr.med.

4,66

70

7

Abdović

Slaven Abdović, dr.med.

4,80

57

8

Leniček

Tanja Leniček, dr.med.

3,83

48

9

Šimić Bilandžija

Tanja Šimić Bilandžija, dr.med.

4,51

40

10

Ivančić

Iva Ivančić, dr.med.

3,86

35

11

Mašić

Marijana Mašić, dipl. ing.

4,11

35

12

Šoštarić

Siniša Šoštarić, dr.med.

4,44

33

13

Lupret

Velimir Lupret, dr.med.

3,86

33

14

Šulentić

Petra Šulentić, dr.med.

4,58

32

15

Velagić

Vedran Velagić, dr.med.

4,80

30

16

Požgaj

Marija Požgaj, dr.med.

4,46

27

17

Šimunović

Marijana Šimunović, dr.med.

3,82

26

18

Ljubas

Jana Ljubas, dr.med.

4,77

26

19

Alduk

Ana Marija Alduk, dr.med.

4,77

26

Pristupnici - znanstveni novaci
koji su na temelju provedenog natječaja odlukom Fakultetskog vijeća ostvarili pravo upisa
u I. godinu doktorskog studija BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO ak. god. 2006./07.

R. br.

Prezime

Ime i prezime

prosjek ocjena

mentor

1

Barun

Barbara Barun, dr.med.

4,71

prof. dr. sc. Vesna Brinar

2

Ćavar

Ivan Ćavar, dr.med.

4,66

prof. dr. sc. Filip Čulo

3

Dubravić

Alma Dubravić, dr.med.

4,23

KB "Sestre milosrdnice"

4

Šemanjski

Kristina Šemanjski, dr.med.

4,36

prof. dr. sc. Davor Ježek

5

Bradić

Lada Bradić, dr.med.

4,09

akademik Stjepan Gamulin

Pristupnici koji su na temelju kriterija natječaja odlukom Fakultetskog vijeća
ostvarili pravo upisa u razlikovnu godinu doktorskog studija BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
ak. god. 2006./07.

R. br.

Prezime

Ime i prezime

Specijalistički poslijediplomski studij

prosjek ocjena

ukupno bodova

1

Josipović-Jelić

Željka Josipović-Jelić, dr.med.

Klinička neurologija

3,10

62

2

Parazajder

Domagoj Parazajder, dr.med.

Otorinolaringologija i maksilofacijalna kirurgija

3,67

61

3

Ulamec

Monika Ulamec, dr.med.

Patologija

3,63

50

4

Barišin

Andreja Barišin, dr.med.

Epidemiologija

3,13

43

5

Rogan

Stjepan Rogan, dr.med.

Management u zdravstvu

3,95

42

6

Matek

Danijel Matek, dr.med.

Ortopedija

3,53

38

7

Novačić

Karlo Novačić, dr.med.

Radiologija

3,74

33

8

Perić Balja

Melita Perić Balja, dr.med.

Patologija

3,47

26

9

Trtica

Bojana Trtica, dr.med.

Zaštita majke i djeteta

4,41

25