Prva stranica znanstvenog poslijediplomskog studija
 

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET

raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS U DOKTORSKE STUDIJE IZ PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
ZA STJECANJE AKADEMSKOG STUPNJA DOKTORA ZNANOSTI
u akademskoj godini 2007./2008.

do najviše 110 polaznika


A. DOKTORSKI STUDIJ „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“

1) UPIS u prvu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2007. godine.
Prima se najviše do 60 polaznika

PRAVO UPISA U PRVU GODINU STUDIJA imaju pristupnici:

 • koji su završili medicinski fakultet ili drugi fakultet iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva ili srodnog područja
 • koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 7,51).
2) UPIS u razlikovnu godinu doktorskog studija s početkom nastave u studenom 2007. godine.
Prima se najviše do 30 polaznika

PRAVO UPISA U RAZLIKOVNU GODINU imaju pristupnici:

 • koji su završili prvu godinu sveučilišnog specijalističkog (stručnog) poslijediplomskog studija iz područja biomedicine i zdravstva ili su na tečaju stalnog usavršavanja I. kategorije u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (iznimno i drugih sveučilišnih ustanova) odslušali i položili sadržaje koji su obimom i kvalitetom usporedivi sa završenom jednom godinom sveučilišnog specijalističkog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta, odnosno koji donose studentu najmanje 10,5 ECTS bodova.
 • koji su završili najmanje I. (prvu) godinu srodnog sveučilišnog poslijediplomskog studija na drugom fakultetu (npr. prirodoslovno-matematički fakultet)
 • svi pristupnici moraju imati prethodno završen diplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva. Iznimno, uz obrazloženje i zamolbu mogu se primiti i pristupnici sa završenim diplomskim obrazovanjem iz drugih područja prirodnih, a u slučaju javnog zdravstva i društvenih znanosti
 • mogu se prijaviti pristupnici koji imaju uspjeh u diplomskoj nastavi i ispod 3,51 ako imaju dodatne bodove na temelju rezultata znanstvenog rada prema pravilima Medicinskog fakulteta. Uspjeh ispod 3,51 nosi negativne bodove, i to za svaku desetinku -1 bod. Na studij se ne može upisati s negativnim bodovima.
3) UPIS u prvu godinu doktorskog studija ili razlikovnu godinu na engleskom jeziku s početkom nastave u studenom 2007. godine.
Prima se najviše do 10 polaznika.

PRAVO UPISA PRVE GODINE STUDIJA NA ENGLESKOM JEZIKU imaju pristupnici:

 • koji su završili medicinski fakultet ili drugi fakultet iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva ili srodnog područja.
 • koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 7,51).
 • koji su proveli akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije, odnosno priznavanje razdoblja studija na Sveučilištu u Zagrebu. Pri upisu polaznici moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj (detaljnije upute na web stranici studija http://bio.mef.hr).

PRAVO UPISA RAZLIKOVNE GODINE STUDIJA NA ENGLESKOM JEZIKU imaju pristupnici:

 • koji su završili prvu godinu sveučilišnog specijalističkog (stručnog) poslijediplomskog studija iz područja biomedicine i zdravstva ili su na tečaju stalnog usavršavanja I. kategorije u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (iznimno i drugih sveučilišnih ustanova) odslušali i položili sadržaje koji su obimom i kvalitetom usporedivi sa završenom jednom godinom sveučilišnog specijalističkog poslijediplomskog studija Medicinskog fakulteta , odnosno koji donose studentu najmanje 10,5 ECTS bodova.
 • koji su završili najmanje I. (prvu) godinu srodnog sveučilišnog poslijediplomskog studija na drugom fakultetu.
 • svi pristupnici moraju imati prethodno završen diplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva. Iznimno, uz obrazloženje i zamolbu mogu se primiti i pristupnici sa završenim diplomskim obrazovanjem iz drugih područja prirodnih, a u slučaju javnog zdravstva i društvenih znanosti
 • mogu se prijaviti pristupnici koji imaju uspjeh u diplomskoj nastavi i ispod 3,51 ako imaju dodatne bodove na temelju rezultata znanstvenog rada prema pravilima Medicinskog fakulteta. Uspjeh ispod 3,51 nosi negativne bodove, i to za svaku desetinku -1 bod. Na studij se ne može upisati s negativnim bodovima.
 • koji su proveli akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije, odnosno priznavanje razdoblja studija na Sveučilištu u Zagrebu. Pri upisu polaznici moraju imati dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj (detaljnije upute na web stranici studija http://bio.mef.hr).
OSTALI UVJETI
 1. Svi pristupnici moraju zadovoljiti na provjeri znanja koja se sastoji od pronalaženja i razumi¬jevanja stručnog teksta ili znanstvenog članka na Internetu korištenjem programa preglednika i tražilica, čitanju i pisanju na engleskom jeziku, te oblikovanju teksta i komunikaciji pomoću programa MS Word i elektroničke pošte.
 2. Medicinski fakultet će organizirati provjeru znanja za sve pristupnike koji studij upisuju na hrvatskom jeziku
  30. lipnja i 1. srpnja 2007. (subota i nedjelja).
 3. Datum održavanja provjere znanja i upisa sa pristupnicima koji Studij upisuju na engleskome jeziku dogovorit će se naknadno.
 4. Za kandidate koji su u sustavu znanstvenih novaka potrebno je priložiti presliku ugovora.
 5. Na natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici studija http://bio.mef.hr. Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.
 6. Preporučuje se priložiti preslike radova i kongresnih sažetaka, te uz sažetke i potvrdu o recenziranosti kongresa.
 7. Preporučuje se priložiti i druge dokaze koji jamče uspješnost izrade doktorske disertacije.
 8. Preporučuje se priložiti i preporuku (budućeg) mentora.
VISINA ŠKOLARINE: - 15.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra) odnosno 830,00 kn za jedan ECTS bod upisanih kolegija razlikovne godine.
Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa (postoji mogućnost povoljnog kreditiranja).

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE: 22. lipnja 2007. Prijave se šalju na adresu:
 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomsku nastavu
Šalata 3
10000 Zagreb

 

U slučaju da se javi više pristupnika ODABIR će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća (prema kriterijima za bodovanje u obrascu objavljenom na adresi http://bio.mef.hr).
Propisana PRIJAVA i OBRAZAC za kriterije bodovanja te sve dodatne informacije mogu se dobiti:

 • na Medicinskom fakultetu, Odsjek za poslijediplomsku nastavu, Zagreb, Šalata 3
 • na Iinternetskoj stranici http://bio.mef.hr, gdje gdje se mogu uzeti datoteke "prijava" i "obrazac".
Informacije na e-mail: anita.putric@mef.hr ili tzidanic@mef.hr

 

B. DOKTORSKI STUDIJ „NEUROZNANOSTI“

Prima se najviše do 10 polaznika

PRAVO UPISA U PRVU GODINU DOKTORSKOG STUDIJA NEUROZNANOSTI imaju pristupnici:

 • koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija u područjima relevantnima za neuroznanost: područje biomedicine (medicina, stomatologija, veterina, farmacija) i srodna područja (biologija, psihologija, defektologija, logopedija, biofizika)
 • koji imaju prosjek ocjena u diplomskoj nastavi najmanje 3,51 (u sustavu ocjenjivanja 5-10 ili A-D prosjek ocjena najmanje 7,51)
 • koji su prije upisa postigli dogovor s mentorom/voditeljem koji ima istraživački projekt u jednom od raspoloživih laboratorija
 • koji prilože dvije preporuke sveučilišnih nastavnika
(Pristupnicima koji su završili prvu godinu stručnog ili znanstvenog poslijediplomskog studija, kao i pristupnicima koji prelaze sa doktorskih studija srodnih gore navedenih područja priznat će se bodovi za obavljene-položene znanstvene predmete preko Odbora za bodovanje u odgovarajućim godinama doktorskog studija.)

VISINA ŠKOLARINE: - 15.000,00 kn po akademskoj godini (dva semestra) odnosno 830,00 kn za jedan ECTS bod upisanih kolegija razlikovne godine.
Školarinu treba uplatiti u cijelosti prije upisa (postoji mogućnost povoljnog kreditiranja).

ROK ZA PODNOŠENJE MOLBI JE: 3. rujna 2007. Prijave se šalju na adresu:
 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomsku nastavu
Tajništvo doktorskog studija Neuroznanost
Šalata 12 (Hrvatski institut za istraživanje mozga)
10000 Zagreb

 

U slučaju da se javi više pristupnika ODABIR će se napraviti prema kriterijima Fakultetskog vijeća u sastavu za poslijediplomsku nastavu (vidjeti u obrascu na http://www.hiim.hr).
Propisani formulari – "prijava", "obrazac" i "preporukaPhD" - za kriterije bodovanja, te sve dodatne informacije mogu se dobiti na Hrvatskom institutu za istraživanje mozga, Medicinski fakultet, Tajništvo doktorskog studija Neuroznanost, Zagreb, Šalata 12, na internetskoj stranici http://www.hiim.hr, gdje možete uzeti datoteku "prijava", "obrazac" i "preporukaPhD"

Informacije na e-mail: zorsag@hiim.hr ili isiprak@hiim.hr
Natječaj je objavljen u dnevnicima "Večernji list" i "Jutarnji list" u četvrtak 31. svibnja 2007.

Dio teksta natječaja koji se odnosi na studij na engleskom jeziku dostupan je zainteresiranima i u prijevodu na engleski A call for applications

Pristupnici za studij „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“ moraju u svrhu prijave na natječaj popuniti i predati dva obrasca:

 1. Prijavu za upis
 2. Obrazac za bodovanje
Propisane obrasce za prijavu na natječaj za studij „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“ možete pohraniti (engl. download) s ove stranice (vidi dolje). Molimo obratite pozornost da postoje dvije inačice ovih obrazaca - za upis u I. godinu i u razlikovnu godinu Studija.
Obrasce možete pohraniti na svoje osobno računalo jednostrukim ili dvostrukim klikom na poveznicu obrasca i biranjem opcije Spremi (Save ili Save Target As ili Save Link Target As) iza toga. Svi dokumenti stoje vam na raspolaganju u MS Word obliku.
 
Upis u I. godinu Studija Upis u RAZLIKOVNU godinu Studija
Prijava za upis: Word
Obrazac za bodovanje: Word
Prijava za upis: Word
Obrazac za bodovanje: Word

Pristupnici koji smatraju da trebaju poduku iz informatičkog dijela mogu pohađati tečaj pripreme za provjeru znanja koji će se održati 26. i 27. lipnja u vremenu 17-20 sati u kompjuterskoj učionici Škole narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Rockefellerova 4. Cijena tečaja je 500 kn a uplaćuje se na žiro račun Medicinskog fakulteta 2340009-1110024619, poziv na broj 2002. Preliminarne prijave za tečaj primaju gđa. Anita Putrić, e-mail: anita.putric@mef.hr, tel. 01/45-66-987 ili gđa. Tihana Zidanić, e-mail: tzidanic@mef.hr, tel. 01/45-66-715. Program tečaja možete vidjeti ovdje, a dodatne obavijesti o programu tečaja mogu se dobiti od prof. dr. Jadranke Božikov, e-mail: jbozikov@snz.hr, tel. 01/45-90-117.