Pristupnici koji su stekli pravo upisa u razlikovnu godinu Doktorskog studija
"Biomedicina i zdravstvo"

Rbr

Ime i prezime

Ukupni broj bodova

Mentor

1

Dražena Bjeloš, dr.med.

316,0

doc. dr. sc. Sanja Kupešić

2

Nikola Knežević, dr.med.

150,0

doc.dr.sc. Ivan Krhen

3

Ines Lakoš Jukić, dr.med.

135,0

prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić

4

Žarko Mišić, dr.med.

134,0

doc. dr. sc. Tomislav Strinić

5

Hrvoje Iveković, dr.med.

124,0

doc. dr. sc. Roland Pulanić

6

Mirjana Lončarić-Katušin, dr.med.

91,0

prof. dr. sc. Višnja Majerić Kogler

7

Marija Maja Bernat, dr.med.

90,0

prof. dr. sc. Josip Pasini

8

Igor Puljić, dr.med.

90,0

prof. dr. sc. Zlata Ivanovi-Herceg

9

Alenka Akšamija, dr.med.

86,0

doc. dr. sc. Sanja Kupešić

10

Branka Aukst-Margetić, dr.med.

85,0

prof. dr. sc. Miro Jakovljević

11

Alboran Delija, dr.med.

83,0

dr. sc. Ljubica Matijević-Mašić

12

Zrinka Petrović, dr.med.

82,0

prof. dr. sc. Maja Relja

13

Boran Uglešić, dr.med.

74,0

doc. dr. sc. Goran Dodig

14

Stanislava Stojanović-Špehar, dr.med.

66,0

doc. dr. sc. Sanja Blažeković Milaković

15

Irena Novosel, dr.med.

59,0

doc. dr. sc. Božo Krušlin

16

Mihajlo Lojpur, dr.med.

58,0

prof. dr. sc. Željko Dujić

17

Nataša Skitarelić, dr.med.

57,0

doc. dr. sc. Danko Milošević

18

Damjana Verša Ostojić, dr.med.

55,0

prof. dr. sc. Silvana Audy-Jurković

19

Meliha Solak, dr.med.

54,0

prof. dr. sc. Asim Kurjak

20

Jasna Špiček Macan, dr.med.

54,0

prof. dr. sc. Višnja Majerić Kogler

21

Snježana Štemberger-Papić, dr.med.

53,0

prof. dr. sc. Silvana Audy-Jurković

22

Višnja Supanc, dr.med.

51,0

prof. dr. sc. Vida Demarin

23

Ana Tripalo, dr.med.

50,0

doc. dr. sc. Sanja Kupešić

24

Venija Cerovečki Nekić, dr.med.

48,0

dr. sc. Hrvoje Tiljak

25

Sandra Šestan Crnek, dr.med.

48,0

dr. sc. Jasenka Škrlin

26

Lili Mikecin, dr.med.

46,0

dr. sc. Jasminka Stepan Giljević

27

Marijan Frković, dr.med.

44,0

prof. dr. sc. Miroslav Dumić

28

Nika Kalogjera, dr.med.

44,0

prof. dr. sc. Asim Kurjak

29

Ljubica Fuštar Preradović, dr.med.

41,0

prim. dr. sc. Mira Halbauer

30

Irena Gašparić, dr.med.

40,0

dr. sc. Zdenko Mubrin

31

Morena Milić, dr.med.

35,0

prof. dr. sc. Jakša Grgurević

32

Bojan Krebs, dr.med.

34,0

prof. dr. sc. Eldar Gadžijev

33

prof. Nenad Dejanović

33,0

dr. sc. Dražen Švagelj

34

Davor Horvat, dr.med.

33,0

prof. dr. sc. Igor Francetić

35

Nina Perković, dr.med.

33,0

doc. dr. sc. Vesna Jureša

36

Sonja Kapun, dr.med.

32,0

dr. sc. Draško Pavlović

37

Zrinka Puharić, dr.med.

30,0

doc. dr. sc. Gordana Pavleković

38

Filip Grubišić-Čabo, dr.med.

29,0

doc. dr. sc. Ivan Krolo

39

Ivana Pajić-Penavić, dr.med.

29,0

dr. sc. Davorin Đanić

40

Helena Šarac, dr.med.

28,0

dr. sc. Neven Henigsberg

41

Jakov Ajduk, dr.med.

27,0

dr. sc. Alenka Gagro

42

Maša Jasprica, dr.med.

27,0

prof. dr. sc. Krunoslav Tomić

43

Igna Brajević Gizdić, dr.med.

25,0

doc. dr. sc. Mijo Milas

44

Sandra Kocijan Lovko, dr.med.

25,0

doc. dr. sc. Rudolf Gregurek

45

Ivana Bakija, dr.med.

24,0

doc. dr. sc. Rudolf Gregurek

46

Emina Hadžipašić, dr.med.

24,0

doc. dr. sc. Sanja Kupešić

47

Marijana Medić, dr.med.

21,0

prof. dr. sc. Aida Salihagić-Kadić

48

Renata Sušak, dr.med.

20,0

doc. dr. sc. Anđelko Vrca

49

Mirjana Mirić, dr.med.

19,0

dr. sc. Davor Plavec

50

Ivan Krajinović, dr.med.

18,0

prof. dr. sc. Vlatka Mejaški Bošnjak

51

Ante Obad, dr.med.

15,0

prof. dr. sc. Boris Brkljačić

52

Biljana Andrijević Derk, dr.med.

14,0

doc. dr. sc. Renata Iveković

53

Sonja Rašić, dr.med.

14,0

prof. dr. sc. Zdenko Kovač

54

Sanja Tomasović, dr.med.

14,0

prof. dr. sc. Predrag Sikirić

55

Ljiljana Sović Brkičić, dipl. ing.

11,0

prof. dr. sc. Zvonko Šošić

56

Mario Trošelj, dr.med.

11,0

prof. dr. sc. Luka Kovačić

57

Mario Cvek, dipl.novinar

8,0

doc. dr. sc. Jelka Petrak

58

Tomislav Ćuti, dr.med.

8,0

prof. dr. sc. Osman Muftić

59

Wiku Andonotopo, dr.med.

6,0

prof. dr. sc. Asim Kurjak

60

Siniša Telarović, dr.med.

1,0

doc. dr. sc. Dražen Begić