Pristupnici koji su stekli pravo upisa u I. godinu Doktorskog studija
"Biomedicina i zdravstvo"

Rbr

Ime i prezime pristupnika

Ukupan broj bodova

Mentor

1

Jadranka Kelečić, dr.med.

110,0

prof. dr. sc. Drago Batinić

2

Tomislav Božek, dr.med.

96,0

prof. dr. sc. Željko Metelko

3

Alan Ivković, dr.med.

91,0

prof. dr. sc. Marko Pećina

4

Tina Dušek, dr.med.

88,0

prof. dr. sc. Mirko Koršić

5

Tomislav Kuzman, dr.med.

76,0

prof. dr. sc. Jakov Šikić

6

Maja Hrabak, dr.med.

66,0

prof. dr. sc. Ranka Štern Padovan

7

Jelena Bošnjak, dr.med.

64,0

prof. dr. sc. Ivica Kostović

8

Jasna Špiček Macan, dr.med.

54,0

prof. dr. sc. Višnja Majerić Kogler

9

Martina Rojnić, dr.med.

50,0

prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac

10

Ljiljana Cebalo, dr.med.

47,0

dr. sc. Alemka Markotić

11

Vedran Radojčić, dr.med.

45,0

prof. dr. sc. Boris Labar

12

Željko Đurić, dr.med.

40,0

dr. sc. Darko Anić

13

Ivica Ščurić, dr.med.

40,0

doc. dr. sc. Miroslav Kopjar

14

Željana Bučan, dr.med.

37,0

doc. dr. sc. Mirna Šitum

15

Nadira Duraković, dr.med.

34,0

prof. dr. sc. Boris Labar

16

Alma-Martina Cepika, dr.med.

30,0

dr. sc. Alenka Gagro

17

Lana Kovač, dr.med.

30,0

doc. dr. sc. Srećko Branica

18

Tihana Ibrahimpašić, dr.med.

29,0

prof. dr. sc. Santa Večerina Volić

19

Marko Kutleša, dr.med.

29,0

prof. dr. sc. Bruno Baršić

20

Branka Petričević, dr.med.

28,0

prof. dr. sc. Damir Vrbanec

21

Višnja Tokić, dr.med.

28,0

doc. dr. sc. Ingeborg Barišić

22

Jadranka Vuković Obrovac, dr.med.

28,0

doc. dr. sc. Toma Udiljak

23

Dragan Soldo, dr.med.

26,0

prof. dr. sc. Milica Katić

24

Mario Šunjara, dr.med.

26,0

prof. dr. sc. Josip Pasini

25

Blaženka Miškić, dr.med.

24,0

dr. sc. Draško Pavlović

26

Tomislav Krčmar, dr.med.

22,0

prof. dr. sc. Višnja Majerić Kogler

27

Zdravko Mitrović, dr.med.

22,0

doc. dr. sc. Igor Aurer

28

Giorgie Petković, dr.med.

22,0

doc. dr. sc. Ingeborg Barišić

29

Vladimir Krajinović, dr.med.

21,0

prof. dr. sc. Bruno Baršić

30

Ferizat Haxhirexha, dr.med.

20,0

prof. dr. sc. Lito Gjeorgjina

31

Sanda Huljev, dr.med.

20,0

prof. dr. sc. Davor Begović

32

Anđelko Vidović, dr.med.

20,0

dr. sc. Ante Sabioncello

33

Ognjan Deban, dr.med.

18,0

dr. sc. Mate Škegro

34

Marija Milković, dr.med.

18,0

prof. dr. sc. Marija Dominis

35

Ana Boban, dr.med.

16,0

prof. dr. sc. Boris Labar

36

Zoran Krstonijević, dr.med.

16,0

doc. dr. sc. Žarko Rašić

37

Daniel Dilber, dr.med.

14,0

prof. dr. sc. Ivan Malčić

38

Danijela Kolenc, dr.med.

14,0

prof. dr. sc. Kamelija Žarković

39

Darko Jurišić, dr.med.

12,0

doc. dr. sc. August Mijić

40

Dinko Mihaljević, dr.med.

11,0

prof. dr. sc. Josip Paladino

41

Antun Bačić, dr.med.

10,0

prof. dr. sc. Miroslava Katičić

42

Annemarie Kegalj, dr.med.

10,0

dr. sc. Dalibor Krpan

43

Mario Sviben, dr.med.

10,0

prof. dr. sc. Gordana Mlinarić-Galinović

44

Sonja Udovičić, dr.med.

6,0

prof. dr. sc. Dragica Kozarić Kovačić