Raspored provjere poznavanja rada na računalu i pronalaženja i razumijevanja stručnog engleskog teksta 28. i 29. lipnja 2008.

Mjesto: Dekanat, Šalata 3b, kompjuterska učionica, I. kat

 

 

Rbr

IME I PREZIME

Dan

Datum

Sat

1

Zrna Antunac, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

2

Iva Lucija Burnać, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

3

Katarina Bojanić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

4

Vjeran Čajić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

5

Ivana Jurjević, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

6

Daniela Ledić Drvar, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

7

Ivana Romac, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

8

Ivana Šakić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

9

Helena Šimurina, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

10

Mandica Vidović, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

11

Ivan Žokalj, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

12

Tomislav Kulaš, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

13

Kristian Kunjko, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

14

Danijela Kužić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

15

Iva Laušin, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

16

Elvira Lazić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

17

Tatjana Lesar, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

18

Yvonne Lončarić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

19

Eva Lovrić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

20

Đivo Ljubičić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

21

Gorana Maksić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

9.00 sati

Rbr

IME I PREZIME

Dan

Datum

Sat

1

Josip Batinić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

2

Đorđa Bilobrk, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

3

Mirjana Bjeloš Rončević, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

4

Martina Blažev, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

5

Lana Bobić Lucić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

6

Marko Borojević, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

7

Hrvojka Bošnjak, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

8

Dražen Butorac, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

9

Matija Crnogorac, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

10

Dalibor Crvenković, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

11

Zlatko Bukvić, prof. defektolog

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

12

Aldenita Matić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

13

Katja Matković, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

14

Petar Medaković, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

15

Dina Mihelčić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

16

Daliborka Miletić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

17

Davorin Mitar, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

18

Domagoj Mosler, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

19

Vera Musil, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

20

Ljubica Odak, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

21

Andreja Oršulić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

11.00 sati

Rbr

IME I PREZIME

Dan

Datum

Sat

1

Marina Čeprnja, dipl.ing.med.biokem.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

2

Nataša Črne, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

3

Branimir Čulo, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

4

Martina Ćuže, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

5

Ivan Durlen, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

6

Tin Ehrenfreund, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

7

Gorana Fingler, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

8

Margareta Fištrek, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

9

Andro Gliha, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

10

Ana Godan, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

11

Karlo Golubić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

12

Jelena Stipišić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

13

Maja Strineka, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

14

Ivica Šafradin, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

15

Ana Marija Šantić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

16

Mario Šekerija, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

17

Marijana Šimić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

18

Ivona Šimunović, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

19

Kristijan Šipoš, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

20

Vedrana Škerk, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

21

Silvija Šoprek, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

13.00 sati

Rbr

IME I PREZIME

Dan

Datum

Sat

1

Irma Goršić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

2

Damir Halužan, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

3

Marko Hanilović, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

4

mr.pharm. Emilija Horvat

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

5

mr.pharm. Danijela Huml

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

6

Marina Ikić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

7

Stjepan Ivanković, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

8

Aleksandra Jungić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

9

Marko Kisić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

10

Robert Kliček, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

11

Nataša Paklar, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

12

Maja Pavlović, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

13

Nikolina Penava, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

14

Zinaida Perić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

15

Nikola Perković, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

16

Lidija Petričušić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

17

Ante Piljac, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

18

Maja Predojević, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

19

Vedran Premužić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

20

Željko Prka, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

15.00 sati

Rbr

IME I PREZIME

Dan

Datum

Sat

1

Predrag Pavić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

2

Tatjana Kandučar, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

3

Mario Kekez, prof. biologije

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

4

Ivana Kelava, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

5

Mario Knežević, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

6

Tamara Knežević, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

7

Antun Koprivanac, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

8

Nikola Krmek, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

9

Iva Krolo, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

10

Zrinka Kruhonja Galić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

11

Darko Kučan, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

12

Silva Pukšić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

13

Ana Radonić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

14

Snježana Ramić, dipl.ing.biol.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

15

Zlatka Reljica Kostić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

16

Arnes Rešić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

17

Dominik Romić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

18

Vanja Romih, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

19

Iva Rukavina, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

20

Ivana Sabolić Pipinić, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

21

Ira Skok, dr.med.

SUBOTA

28.06.2008

17.00 sati

Rbr

IME I PREZIME

Dan

Datum

Sat

1

Marija Baković, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

2

Margarita Brida, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

3

Dino Dujmović, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

4

Mario Josipović, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

5

Neike Keller, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

6

Lovro Lamot, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

7

Marijana Matas, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

8

Jasna Pavičić-Astaloš, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

9

Ivana Pavić, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

10

Nikola Pavlović, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

11

Lea Štrelov, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

12

Helena Tesari, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

13

Kata Tičinović, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

14

Ivana Todorić Laidlaw, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

15

Ljiljana Todorović, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

16

Karlo Tomičić, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

17

Ivana Tudorić Đeno, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

18

Bernardica Valent Morić, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

19

Domagoj Vergles, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

20

Ana Vičić, dipl.ing.biol.

NEDJELJA

29.06.2008

9.00 sati

Rbr

IME I PREZIME

Dan

Datum

Sat

1

Tatjana Samardžić, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

2

Vesna Sokol, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

3

Sanda Sokol, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

4

Marjan Rožanković, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

5

Ivana Acan, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

6

Anastazija Aleksandrova Stanojević, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

7

Sonja Alimović, dipl. defektolog

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

8

Tomislav Bakun, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

9

Željko Baričević, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

10

Marko Barić, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

11

Ozren Vinter, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

12

Marijo Vodanović, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

13

Jakov Vojković, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

14

Katarina Vučić, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

15

Tamara Vukić, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

16

Sanrda Zečević, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

17

Marija Zlojtro, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

18

Martina Zrno, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

19

Mato Pavić, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati

20

Sanda Smuđ, dr.med.

NEDJELJA

29.06.2008

11.00 sati