Raspored provjere poznavanja rada na računalu i razumijevanja stručnog engleskog teksta

 

Subota, 30. lipnja 2007. u 9 sati

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Bazina

Antonela Bazina, dr.med.

subota 30.06.07.

09:00 sati

"A"

2

Hančević

Mirea Hančević, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"A"

3

Kos

Jelena Kos, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"A"

4

Magdić

Tihana Magdić, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"A"

5

Miklić

Paola Miklić, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"A"

6

Milić

Marko Milić, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"A"

7

Mladić

Inga Mladić, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"A"

8

Radočaj

Tomislav Radočaj, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"A"

9

Stipić

Ivica Stipić, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"A"

10

Batarilo

Ivanka Batarilo, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"A"

11

 

 

subota 30.06.07

09:00 sati

"A"

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Berkopić-Cesar

Lidija Berkopić-Cesar, dr.med.

subota 30.06.07.

09:00 sati

"B"

2

Bijelić

Lidija Bijelić, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"B"

3

Budinčević

Hrvoje Budinčević, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"B"

4

Vukasović

Anamarija Vukasović, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"B"

5

Čuljak

Vencel Čuljak, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"B"

6

Živković

Maja Živković, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"B"

7

Ferenčić

Neda Ferenčić, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"B"

8

Gajnik

Davorin Gajnik, dipl.iur.

subota 30.06.07

09:00 sati

"B"

9

Grgić

Dražen Grgić, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"B"

10

Jelić-Puškarić

Biljana Jelić-Puškarić, dr.med.

subota 30.06.07

09:00 sati

"B"

11

 

 

subota 30.06.07

09:00 sati

"B"

Subota, 30. lipnja 2007. u 11 sati

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Klasić

Branimir Klasić, dr.med.

subota 30.06.07.

11:00 sati

"A"

2

Knežević

Jasna Knežević, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"A"

3

Makar-Aušperger

Ksenija Makar-Aušperger, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"A"

4

Marčinko

Anita Marčinko, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"A"

5

Mutvar

Andrea Mutvar, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"A"

6

Pavičić Bošnjak

Anita Pavičić Bošnjak, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"A"

7

Pejnović-Franelić

Iva Pejnović-Franelić, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"A"

8

Perović

Marta Perović, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"A"

9

Rimac

Davor Rimac, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"A"

10

Sučić

Mario Sučić, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"A"

11

 

 

subota 30.06.07

11:00 sati

"A"

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Šitić

Sanda Šitić, dr.med.

subota 30.06.07.

11:00 sati

"B"

2

Tarle-Bajić

Nives Tarle-Bajić, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"B"

3

Žagar

Leo Žagar, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"B"

4

Žagar

Iva Žagar, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"B"

5

Babel

Jakša Babel, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"B"

6

Babić

mr.pharm. Tea Babić

subota 30.06.07

11:00 sati

"B"

7

Badžek

Saša Badžek, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"B"

8

Bajić

Nada Bajić, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"B"

9

Baričević

Tihana Baričević, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"B"

10

Bielen

Luka Bielen, dr.med.

subota 30.06.07

11:00 sati

"B"

11

 

 

subota 30.06.07

11:00 sati

"B"

Subota, 30. lipnja 2007. u 13 sati

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Bilić

Vide Bilić, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

2

Blajić

Iva Blajić, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

3

Bogdanić

Branko Bogdanić, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

4

Budić

Nediljka Budić, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

5

Čavka

Vlatka Čavka, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

6

Desnica

Andrej Desnica, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

7

Dokoza Terešak

Sanda Dokoza Terešak, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

8

Berberović

Edina Berberović, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

9

Hat

Koraljka Hat, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

10

Hrkać Pustahija

Ana Hrkać Pustahija, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

11

 

 

subota 30.06.07

13:00 sati

"A"

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Berberović

Behija Berberović, dr.med.

subota 30.06.07.

13:00 sati

"B"

2

Filipović Djaković

Ivka Filipović Djaković, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"B"

3

Fučkar

Krunoslav Fučkar, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"B"

4

Gabrić

Maruška Gabrić, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"B"

5

Galunić Bilić

Lea Galunić Bilić, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"B"

6

Gulija

Marija Gulija, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"B"

7

Ivanović

Dunja Ivanović, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"B"

8

Jadrić

Kristina Jadrić, dipl. vet.

subota 30.06.07

13:00 sati

"B"

9

Japjec

Mladen Japjec, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"B"

10

Jerkić

Helena Jerkić, dr.med.

subota 30.06.07

13:00 sati

"B"

11

 

 

subota 30.06.07

13:00 sati

"B"

Subota, 30. lipnja 2007. u 15 sati

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Jurić

Ivana Jurić, dr.med.

subota 30.06.07.

15:00 sati

"A"

2

Juriša

Adriana Juriša, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"A"

3

Karačić

Iva Karačić, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"A"

4

Katić

Jelena Katić, dipl. ing.

subota 30.06.07

15:00 sati

"A"

5

Kelava

Tomislav Kelava, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"A"

6

Kljajić

Kristina Kljajić, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"A"

7

Kopjar

Tomislav Kopjar, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"A"

8

Martinac

Krešimir Martinac, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"A"

9

Matković

prof. Vlatka Matković

subota 30.06.07

15:00 sati

"A"

10

Matošević

Petar Matošević, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"A"

11

 

 

subota 30.06.07

15:00 sati

"A"

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Lovrić

Josip Lovrić, dr.med.

subota 30.06.07.

15:00 sati

"B"

2

Maksimović

Bojana Maksimović, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"B"

3

Marasanov

Sergej Mihailovič Marasanov, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"B"

4

Navratil

Marta Navratil, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"B"

5

Nenadić

Nataša Nenadić, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"B"

6

Pavlović

Sonja Pavlović, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"B"

7

Prejac

Juraj Prejac, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"B"

8

Pućo

Katarina Pućo, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"B"

9

Rešković

Vlatka Rešković, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"B"

10

Rončević

Pavle Rončević, dr.med.

subota 30.06.07

15:00 sati

"B"

11

 

 

subota 30.06.07

15:00 sati

"B"

Subota, 30. lipnja 2007. u 17 sati

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Rudman

Maja Rudman, dr.med.

subota 30.06.07.

17:00 sati

"A"

2

Sakan

Sanja Sakan, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"A"

3

Sičaja

Mario Sičaja, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"A"

4

Sruk

Ana Sruk, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"A"

5

Staničić

Josip Staničić, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"A"

6

Šalamon

Mia Šalamon, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"A"

7

Šef

Davorin Šef, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"A"

8

 

 

subota 30.06.07

17:00 sati

"A"

9

 

 

subota 30.06.07

17:00 sati

"A"

10

 

 

subota 30.06.07

17:00 sati

"A"

11

 

 

subota 30.06.07

17:00 sati

"A"

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Šunjara

Vice Šunjara, dr.med.

subota 30.06.07.

17:00 sati

"B"

2

Tišljar

Miroslav Tišljar, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"B"

3

Topić

Radmila Topić, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"B"

4

Vidović

Dinko Vidović, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"B"

5

Šegota

Ivo Šegota, dipl. ing.

subota 30.06.07

17:00 sati

"B"

6

Šepec

Branimir Ivan Šepec, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"B"

7

Špoljarić

Marko Špoljarić, dr.med.

subota 30.06.07

17:00 sati

"B"

8

 

 

subota 30.06.07

17:00 sati

"B"

9

 

 

subota 30.06.07

17:00 sati

"B"

10

 

 

subota 30.06.07

17:00 sati

"B"

11

 

 

subota 30.06.07

17:00 sati

"B"

Nedjelja, 1. srpnja 2007. u 10 sati

 

R.br.

Prezima

Ime i prezime

Dan i datum

Sat

Učionica

1

Cvitković

Ante Cvitković, dr.med.

nedjelja 01.07.07

10:00 sati

"A"

2

Homolak

Damir Homolak, dr.med.

nedjelja 01.07.07

10:00 sat

"A"

3

Ožanić-Bulić

Suzana Ožanić-Bulić, dr.med.

nedjelja 01.07.07

10:00 sat

"A"

4

Ajkholt

Siniša Ajkholt, dr.med.

nedjelja 01.07.07

10:00 sat

"A"

5

Figl

Josip Figl, dr.med.

nedjelja 01.07.07

10:00 sat

"A"

6

Oslaković

Sandra Oslaković, dr.med.

nedjelja 01.07.07

10:00 sat

"A"

7

Šarić

prof. Vedrana Šarić

nedjelja 01.07.07

10:00 sat

"A"

8

 

 

nedjelja 01.07.07

10:00 sat

"A"

9

 

 

nedjelja 01.07.07

10:00 sat

"A"

10

 

 

nedjelja 01.07.07

10:00 sat

"A"