UNIVERSITY OF ZAGREB
MEDICAL SCHOOL

PhD Programme:
Biomedicine and Health Sciences

EUROPEAN CONFERENCE ON
HARMONISATION OF PhD PROGRAMMES
IN MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

University of Zagreb – Medical School
Zagreb, Croatia, April 24 - 25, 2004

 

 

Deklarácia Európskej konferencie o harmonizácii doktorandského štúdia
v lekárskych a zdravotníckych vedách

(“Záhrebská deklarácia”)

(Záhreb 24. - 25.apríla 2004)

 

Po rozsiahlej diskusii, výmene nápadov a skúseností medzi  účastníkmi 25 univerzít zo 16 európskych krajín s rozdielnymi systémami pre  udeľovanie titulu PhD. v lekárskych a zdravotníckych vedách, s ohľadom na formu a spôsob hodnotenia, ktoré sú v rozsahu od jednej monografickej práce a hodnotenia v rámci príslušnej univerzity až po vysokú úroveň dizertačných prác obsahujúcich 4 a viac publikácií v medzinárodne uznávaných recenzovaných časopisoch, často s vysokým impakt faktorom a zapojením posudzovateľov zo zahraničia, účastníci Európskej konferencie o harmonizácii doktorandského štúdia v lekárskych a zdravotníckych vedách (ďalej len “Záhrebská deklarácia” alebo “Konferencia”) prijali nasledovný text:

Článok 1

Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť absolventov na vykonávanie  nezávislej, originálnej a významnej vedecko-výskumnej práce a na kritické hodnotenie iných vedeckých prác. Účastníci Konferencie sa preto zhodli na nasledovných článkoch:

Článok 2

Tak ako v inom  hodnotení (peer review) vedeckého procesu, oponenti dizertačnej práce  majú byť primerane kvalifikovaní, kompetentní a nezávislí, bez väzieb na dizertačnú prácu, doktoranda a školiteľa. Preto účastníci Konferencie odporúčajú menovanie oponentov z iných univerzít a krajín.

Článok 3

Účastníci konferencie sa zhodli, že vhodným kritériom na zhodnotenie nevyhnutného prínosu doktoranda je dizertačná práca spracovaná na základe originálnych in extenso publikácií v medzinárodne uznávaných vedeckých lekárskych časopisoch. Samostatný prínos doktoranda má byť jednoznačne preukázaný (napríklad doktorand je prvým autorom publikácie). Účastníci konferencie odporúčajú aby minimálne požiadavky na dizertačnú prácu v lekárskych a zdravotníckych vedách boli ekvivalentné najmenej trom in extenso prácam publikovaným v medzinárodne uznávaných časopisoch.

K prácam prezentovaných doktorandom má byť doložený úplný prehľad publikácií doktoranda, ktoré súvisia s riešenou témou, a tam, kde je to potrebné aj súhrnný opis použitých metód a získaných vedeckých výsledkov. Ak sú výsledky prezentované v inej forme, napr. ako monografická práca, oponenti majú zistiť, či táto práca je prinajmenšom ekvivalentná s uvedeným kritériom a majú odporučiť priloženie publikácií z vedeckého výskumu.

Článok 4

Aj napriek tomu, že hlavným dôkazom dosiahnutia cieľa má byť dizertačná práca a publikované práce, doktorandské štúdium, ak je to vhodné má obsahovať teoretické základy a získavanie technických a vedecko výskumných zručností.

Článok 5

Účastníci konferencie odporúčajú všetkým univerzitám aby verejne sprístupnili svoje programy doktorandského štúdia študentom, pedagógom a školiteľom  iných univerzít a krajín. Odporúča sa všetkým lekárskym fakultám vytvoriť vlastnú webovú stránku a písomný materiál o doktorandskom štúdiu v anglickom jazyku a sprístupniť tieto informácie pre uchádzačov  iných univerzít a krajín.

Účastníci konferencie vyzývajú k vytváraniu spoločných programov doktorandského štúdia za účelom  posilnenia väzieb v rámci spoločného Európskeho vysokoškolského priestoru (European Higher Education Area) a Európskeho výskumného priestoru (European Research Area) so zámerom zvyšovať kvalitu doktorandského štúdia a umožniť uznávanie jednotných stupňov vzdelávania.

Článok 6

Rozvoj dobre organizovaného a vysoko kvalitného doktorandského štúdia vyžaduje významnú podporu lekárskych fakúlt, univerzít, vlád, Európskej komisie, prípadne súkromných sponzorov a iných inštitúcií za účelom zapojenia najlepších študentov do vedeckého výskumu a tým zabezpečenia budúcnosti mediciny a verejného zdravotníctva.

 

Záhrebská deklarácia bola jednomyseľne prijatá 25. apríla 2004 o 14.00 hod. nasledovnými účastníkmi:

 

Conference participants

Representatives of international and Croatian professional / academic associations and governmental institutions (in alphabetical order)

Association of Medical Education in Europe (AMEE)

Prof. Jadwiga Mirecka, MD, PhD, Executive Committee member

Association of Medical Schools in Europe (AMSE)

Prof. Petr Hach, MD, PhD, President

Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER)

Prof. Charles Normand, BA, DPhil, FFPHM, President

Croatian Medical Association

Prof. Ivan Bakran, MD, PhD, Vice-President

European Medical Association (EMA)

Vincenzo Costigliola, MD, President

German Academic Exchange Service (DAAD), South-Eastern European Cooperation, Curriculum Reform in Medicine

Prof. Hans Joachim Seitz, MD

Ministry of Health and Social Welfare of the Republic of Croatia

Prof. Velimir Božikov, MD, PhD, State Secretary for Health

Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia

Prof. Pavo Barišić, PhD, Assistant Minister

University of Zagreb, Croatia

Prof. Aleksa Bjeliš, PhD, Vice-Rector

Prof. Helena Jasna Mencer, PhD, Rector

Representatives of medical schools and schools of public health (in alphabetical order by country name)

University of Mostar, Medical School, Mostar, Bosnia and Herzegovina

Prof. Filip Čulo, MD, PhD, Dean

Prof. Mirna Saraga-Babić, MD, PhD, Vice-Dean for Science

University of Sarajevo, Medical School, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Prof. Jadranka Dizdarević, MD, PhD, Vice-Dean for Undergraduate Studies

Prof. Benjamin Vojniković, MD, PhD, Secretary General of the Medical School

University of Tuzla, Medical School, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

Prof. Lejla Begić, MD, PhD, Vice-Dean for Science

Prof. Osman Sinanović, MD, PhD, PhD ProgrammeDirector

Prof. Husref Tahirović, MD, PhD, Dean

Higher Medical Institute of Pleven, Pleven, Bulgaria

Prof. Maria Simeonova, MD, PhD, Head of Medical Genetics Department

J. J. Strossmayer University, Medical School, Osijek, Croatia

Asst. Prof. Gordan Lauc, MD, PhD, Vice-Dean for Education

Asst. Professor Ante Tvrdeić, MD, PhD, Vice-Dean for Postgraduate Studies

University of Rijeka, Medical School, Rijeka, Croatia

Prof. Anđelka Radojčić Badovinac, MD, PhD, Vice-Dean for Postgraduate Studies

Prof. Dragica Bobinac, MD, PhD, Vice-Dean for Graduated Studies

Asst. Prof. Zlatko Trobonjača, MD, PhD

Prof. Luka Zaputović, MD, PhD, Vice-Dean for Science

University of Split, Medical School, Split, Croatia

Prof. Mladen Boban, MD, PhD, Dean

Prof. Željko Dujić, MD, PhD, Coordinator of Postgraduate Studies

Prof. Stjepan Gamulin, MD, PhD, Head of Postgraduate Studies Committee

Prof. Marijan Saraga, MD, PhD, Vice-Dean for Science

University of Zagreb, Medical School, Zagreb, Croatia

Prof. Nada Čikeš, MD, PhD, ECTS Coordinator

Prof. Marija Dominis, MD, PhD, Vice-Dean for Postgraduate Studies

Prof. Boris Labar, MD, PhD, Dean

Prof. Zdravko Lacković, MD, PhD, PhD Programme Director, Deputy Dean for Postgraduate Studies

University of Zagreb, Medical School, Andrija Štampar School of Public Health, Zagreb, Croatia

Prof. Jadranka Božikov, PhD, PhD Programme Deputy Director

Prof. Luka Kovačić, MD, PhD Deputy Director

Prof. Stjepan Orešković, PhD, Director

Charles University in Prague, First Faculty of Medicine, Prague, Czech Republic

Prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., Vice-Dean for Pedagogical Affairs

University of Helsinki, Faculty of Medicine, Finland

Prof. Seppo Meri, MD, PhD, Head, Committee for Postgraduate Scientific Studies in Medicine

University of Hamburg-Eppendorf, Germany

Prof. Dr. Hans Joachim Seitz, MD, Director of the Institute for Biochemistry and Molecular Biology III - Biochemical Endocrinology

University of Szeged, Albert Szent-Gyorgyi Medical and Pharmaceutical Centre, Faculty of General Medicine, Szeged, Hungary

Prof. László Vécsei, MD, PhD, DSc, Director of the Experimental and Clinical Neuroscience PhD Programme

University of Dublin, Trinity College, Dublin, Ireland

Prof. Charles Normand, BA, DPhil, FFPHM, Edward Kennedy Professor of Health Policy and Management


University of Pavia, Faculty of Medicine and Surgery, Pavia, Italy

Prof. Alberto Calligaro, Deputy Dean

University "St. Cyril and Methodius", Medical School, Skopje, R. Macedonia

Prof. Magdalena Žanteva-Naumoska, MD, PhD, Vice-Dean for Postgraduate Studies

Prof. Ljubica Georgijevski-Ismail, MD, PhD, FESC, Member of the Postgraduate Studies Committee

Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Faculty of Medicine, Trondheim, Norway

Anne Britt Storeng, Senior Executive Officer, Research Administration

Prof. Alf O. Brubakk, Professor of Environmental Physiology

University of Oslo, Faculty of Medicine, Oslo, Norway

Sigrid Bergseng, Senior Executive Officer and Head of PhD Programme University Administration

Medical Centre of Postgraduate Education, Warsaw, Poland

Zbigniew Wegrzyn, MD, Department of Education and Quality Assessment

Jagellonian University, University Medical College, Kraków, Poland

Prof. Jadwiga Mirecka, MD, PhD, Head of the Department of Medical Education

Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland

Prof. Maciej Zabel, PhD, Head of PhD Program

Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania

Prof. Petru Adrian Mircea, Vice-President of the University

University of Niš, School of Medicine, Niš, Serbia and Montenegro

Prof. Goran Nikolić, MD, Vice-Dean

University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad, Serbia and Montenegro

Prof. Nevena Sečen, MD, PhD, Vice-Dean for Foreign Communication and Foreign Students

Comenius University, Jessenius Faculty of  Medicine, Slovak Republic

Prof. Kamil Javorka, MD, DSc, Vice-Dean for PhD Study

University of Navarra, Medical School, Navarra, Spain

Prof. Alfonso Sánchez Ibarrola, MD, PhD, member of University PhD Committee

List of other invited lecturers not listed above (in alphabetical order):

Tina Dušek, MD, PhD student, University of Zagreb Medical School, Croatia

Dr. Guy Haug, Expert on the European Higher Education Area (Bologna Process), Bruxelles

Alena Kavalírová, graduated pharmacist, PhD student, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague

Dr. Cees C. Leibbrandt, MD, Former Secretary General (1999–2002) of the European Union of Medical Specialists (UEMS)

List of observers (in alphabetical order)

Sandra Belko, BA (English), PhD Programme Secretary, Medical School, University of Zagreb; Kristina Fišter, MD, Research Fellow, Andrija Štampar School of Public Health, Medical School, University of Zagreb; Asst. Prof. Ileana Linčir, MD, PhD, Vice-Dean for Postgraduate Education, University of Zagreb School of Stomatology; Prof. Josip Madić, DVM, PhD, Vice-Dean of Science and International Cooperation, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb; Prof. Albert Marinculić, DVM, PhD, Vice-Dean of Education, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb; Anita Putrić, BA (Political Science), Senior Executive Officer of PhD Programme Administration, Medical School, University of Zagreb; Marita Mimica, BA (psychologist), Head of Postgraduate Studies Department, Medical School, University of Split, Miroslav Sabolek, BA (economy), Head of PhD Programme Administration, Medical School, University of Zagreb; Assoc. Prof. Velimir Sušić DVM, PhD, ECTS Coordinator, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zagreb; Tea Vukušić Rukavina, MD, Research Fellow, Andrija Štampar School of Public Health, Medical School, University of Zagreb.